IMG_9786 - Copy

Artist

cd chieuHoạt động mỹ thuật

Họa sĩ : Xuân Chiểu

Sinh 1956 Hà Nội – Việt Nam

Tốt nghiệp Đại học homework market answers Mỹ Thuật Việt Nam

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Trường Đại học mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Đã triển lãm trong và ngoài nước :

–       Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc : 1976.1985. 1990. 2000 . 2005. 2010

–       Triển lãm nhóm và cá nhân : 43 lần từ năm 1976 đến 12-2012

–       Triển lãm nước ngoài : CHLB Đức 1980. Angiery 1985 . Thái Lan 2002, 2010 . Hàn Quốc 2006 . Trung Quốc 2006

Giải thưởng :

–       Giải thưởng khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam : 1997,1998,1999,2002, 2004 , 2006, 2007, 2013

–       Giải thưởng Nguyễn Trãi của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tây 1998

–       Bằng khen danh dự của Philip Morris Asia các năm : 1997, 1998, 1999

Có tranh trong sưu tập trong nước :

–       Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

–       Bảo Tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

–       Bảo tàng Mỹ thuật Okinawa- Nhật Bản

Có tranh sưu tập cá nhân trong và ngoài nước : Pháp , Mỹ , Đức , Angiery , Hà Lan , Hàn Quốc , Nhật Bản Thái Lan , Singapo, Inđônesia , Malaysia ..v.v

Xưởng vẽ : 99c/31 Đường Cộng Hòa , F4 , Tân Bình custom essays online , Tp HCM

Điện thoại / Fax : ( 84 ) 08  38119178  . Di động : ( 84 ) 0908 015 097

Email : chieu.le@hcmufa.edu.vn

 

In English

Artist : Xuan Chieu

Born 1956 At Ha Noi – Vietnam

Graduate from Fine Arts University of Vietnam

Master Fine Arts

Lecturer of Ho Chi Minh city Fine Arts

Member of  Fine Arts Association of Viet Nam

Member of Ho Chi Minh City Association of fine arts

Account many painting exhibitions have been organized in the country and abroad :

–       Part in National painting exhibition in : 1976,1985,1990,2000, 2005, 2010

–       Organized many groupand personal exhibitions : 43 time

–       Many painting exhibitions in foreign country : 1980 –Germany , 1985 – Algeria , 2002 , 2010 – Thailand . 2006 – korea . 2008 – China

Prizes :

–       Years of prizes of VietnamFine Arts Association : 1997, 1998 , 1999, 2002, 2004 , 2006, 2007 , 2013.

–       Certificates of merit from Philip Morris Asian in 1997, 1998 , 1999.

–       “ Nguyen Trai  Award” of Ha Tay Literature and Fine Arts  Association in 1998

Colletion of painting :

–       Fine arts Museum Vietnam

–       Fine Arts Museum Ho Chi  Minh City

–       Fine Arts Museum Okinawa – Japan

Collection of paintimg may be found in France . United States . Japan . Germany . Netherlands . Algeria . Malaysia. Indonesia . Korea. Singapore. China..vv

Painting Workshop : 99c/31 Cong Hoa St . Ward 4 . Tan Binh dist Ho Chi Minh City

Tel / Fax  (+ 84-8 ) 38119178 . Mobile : 0908015097

Email : chieu.le@hcmufa.edu.vn

edit my paper
www.example-essays.com/